Các dịch vụ đào tạo


HVIT Clan cung cấp các dịch vụ đào tạo phù hợp cho từng đối tượng khách hàng

Fullstack Web .Net từ số 0

 • Học 6 nội dung chắt lọc trong 2-3 tháng:

  1. Lập trình C
  2. Lập trình C# OOP
  3. SQL Server & Entity Framework Core
  4. HTML/CSS/JS
  5. JS Framework(Vue/Angular)
  6. Web API/MVC.NET
 • Lịch học tự chọn cho phù hợp cá nhân
 • Học phí tùy chọn theo hệ học:
 • price
 • Xem chi tiết
Ghi danh

Fullstack Web Java từ số 0

 • Học 6 nội dung chắt lọc trong 2-3 tháng:

  1. Lập trình C
  2. Lập trình Java OOP
  3. MySql & JPA
  4. HTML/CSS/JS
  5. JS Framework(Vue/Angular)
  6. Spring MVC
 • Lịch học tự chọn cho phù hợp cá nhân
 • Học phí tùy chọn theo hệ học:
 • price
 • Xem chi tiết
Ghi danh

Fullstack Web PHP từ số 0

 • Học 6 nội dung chắt lọc trong 2-3 tháng:

  1. Lập trình C
  2. Lập trình PHP OOP
  3. MySql & Eloquent
  4. HTML/CSS/JS
  5. JS Framework(Vue/Angular)
  6. Laravel
 • Lịch học tự chọn cho phù hợp cá nhân
 • Học phí tùy chọn theo hệ học:
 • price
 • Xem chi tiết
Ghi danh

Lập trình Web Frontend từ con số 0

 • Học 3 nội dung chắt lọc trong 1-2 tháng:

  1. HTML/CSS/JS
  2. Boostrap & Design
  3. JS Framework(Vue/Angular)
 • Lịch học tự chọn cho phù hợp cá nhân
 • Học phí tùy chọn theo hệ học:
 • price
 • Xem chi tiết
Ghi danh

On Job Training - Cầm tay chỉ việc

 • Tham dự dự án với 7 nội dung trong 1 tháng:

  1. Quy trình phát triển phần mềm
  2. Sử dụng các công cụ
  3. Viết tài liệu thiết kế
  4. Kiểm thử phần mềm
  5. Coding convention, best practice
  6. Deploy một ứng dụng
  7. Tư duy thiết kế
 • Lịch học tự chọn cho phù hợp cá nhân
 • Học phí tùy chọn theo hệ học:
 • price
 • Xem chi tiết
Ghi danh

Fresher Tester

 • Lịch học tự chọn cho phù hợp cá nhân
 • Học phí tùy chọn theo hệ học:
 • price
 • Xem chi tiết
Ghi danh

ISTQB Foundation

 • Lịch học tự chọn cho phù hợp cá nhân
 • Học phí tùy chọn theo hệ học:
 • price
 • Xem chi tiết
Ghi danh

ISTQB Advanced - TM

 • Lịch học tự chọn cho phù hợp cá nhân
 • Học phí tùy chọn theo hệ học:
 • price
 • Xem chi tiết
Ghi danh

Kiểm thử tự động với Selenium

 • Lịch học tự chọn cho phù hợp cá nhân
 • Học phí tùy chọn theo hệ học:
 • Xem chi tiết
Ghi danh

ISTQB Advanced TA&TTA

 • Lịch học tự chọn cho phù hợp cá nhân
 • Học phí tùy chọn theo hệ học:
 • price
 • Xem chi tiết
Ghi danh

Đăng ký ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi

Đăng ký ngay bạn sẽ được tư vấn lộ trình học tập miễn phí.

Đặc biệt bạn sẽ nhận được một khóa học lập trình C miễn phí

Ghi danh khóa học

Đăng ký học