Lập trình Web Frontend từ con số 0

 • Đối tượng học:
  HS tốt nghiệp cấp 3, SV ĐH hoặc người đi làm chưa biết IT
 • Kết quả:
  Đủ năng lực để xin việc và đi làm ở các doanh nghiệp IT Outsourcing.
Đăng ký học

Học 3 nội dung chắt lọc trong 1-2 tháng:

 1. HTML/CSS/JS
 2. Boostrap & Design
 3. JS Framework(Vue/Angular)

Chi tiết chương trình :

1.HTML/CSS/JS

 • Lý thuyết cơ bản về một trang web
 • Cấu trúc các thẻ
 • Triển khai thẻ và các attribute
 • Viết CSS
 • Hiểu biết về Javascript cơ bản
 • Hàm trong javascript
 • Lập trình OOP với javascript
 • Đối tượng JSON
 • Sử dụng javascript điều khiển thẻ HTML

2. Boostrap & Design

 • Cài đặt và hiểu về Boostrap
 • Triển khai layout dạng nhiều cột
 • Triển khai giao diện cho một chức năng quản lý đầy đủ

3. Học viên được lựa chọn 1 trong 2 : Angular/Vue

(Lưu ý: lệ thuộc vào người học hoặc doanh nghiệp tuyển dụng mà thực hiện đào tạo theo nhu cầu)

   3.1. WA - Web Service (WebAPI - Angular)

 • Kiểu dữ liệu trong TypeScript
 • OOP trong TypeScript
 • Các thao tác cơ bản với TypeScript
 • Cáì đặt và chạy thử nghiệm Angular trên VSCode
 • Hiểu về Life circle của Angular
 • Viết component 
 • Viết template
 • Form: Reactive, validation và Dynamic
 • Sử dụng Binding, HttpClient và RestAPI
 • Viết WebAPI và tương tác WebAPI
 • Xử lý dữ liệu trả về dạng JSON từ API
 • Module, Routing, Spec
 • RxJS và Observables
 • Animations
 • Viết một ví dụ WebAPI đầy đủ
 • Các vấn đề bảo mật website và lỗi tấn công thường gặp

   3.2. WS - Web Service (WebAPI - Vue)

 • Kiểu dữ liệu trong TypeScript
 • OOP trong TypeScript
 • Các thao tác cơ bản với TypeScript
 • Cáì đặt và chạy thử nghiệm Angular trên VSCode
 • Hiểu về Life circle của Angular
 • Viết component , template
 • Form: Input binding & validation
 • Sử dụng Vuetify CSS
 • Sử dụng Axios và RestAPI
 • Viết WebAPI và tương tác WebAPI
 • Xử lý dữ liệu trả về dạng JSON từ API
 • Mixins, Custom directive
 • Plugin, Filter
 • Render Function - JSX
 • Viết một ví dụ WebAPI đầy đủ
 • Các vấn đề bảo mật website và lỗi tấn công thường gặp

Các dịch vụ đào tạo


HVIT Clan cung cấp các dịch vụ đào tạo phù hợp cho từng đối tượng khách hàng

Fullstack Web .Net từ số 0

 • Học 6 nội dung chắt lọc trong 2-3 tháng:

  1. Lập trình C
  2. Lập trình C# OOP
  3. SQL Server & Entity Framework Core
  4. HTML/CSS/JS
  5. JS Framework(Vue/Angular)
  6. Web API/MVC.NET
 • Lịch học tự chọn cho phù hợp cá nhân
 • Học phí tùy chọn theo hệ học:
 • price
 • Xem chi tiết
Ghi danh

Fullstack Web Java từ số 0

 • Học 6 nội dung chắt lọc trong 2-3 tháng:

  1. Lập trình C
  2. Lập trình Java OOP
  3. MySql & JPA
  4. HTML/CSS/JS
  5. JS Framework(Vue/Angular)
  6. Spring MVC
 • Lịch học tự chọn cho phù hợp cá nhân
 • Học phí tùy chọn theo hệ học:
 • price
 • Xem chi tiết
Ghi danh

Fullstack Web PHP từ số 0

 • Học 6 nội dung chắt lọc trong 2-3 tháng:

  1. Lập trình C
  2. Lập trình PHP OOP
  3. MySql & Eloquent
  4. HTML/CSS/JS
  5. JS Framework(Vue/Angular)
  6. Laravel
 • Lịch học tự chọn cho phù hợp cá nhân
 • Học phí tùy chọn theo hệ học:
 • price
 • Xem chi tiết
Ghi danh

Đăng ký ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi

Đăng ký ngay bạn sẽ được tư vấn lộ trình học tập miễn phí.

Đặc biệt bạn sẽ nhận được một khóa học lập trình C miễn phí

Ghi danh khóa học