On Job Training - Cầm tay chỉ việc

 • Đối tượng học:
  Người đã hoàn thành khóa học Fullstack Web .NET/Java/PHP. - Người đã có kiến thức cơ bản muốn làm dự án thật lấy kinh nghiệm thực tế
 • Kết quả:
  Đạt kinh nghiệm làm việc trên một dự án tương đương người đang đi làm 2-3 năm kinh nghiệm.
Đăng ký học

Tham dự dự án với 7 nội dung trong 1 tháng:

 1. Quy trình phát triển phần mềm
 2. Sử dụng các công cụ
 3. Viết tài liệu thiết kế
 4. Kiểm thử phần mềm
 5. Coding convention, best practice
 6. Deploy một ứng dụng
 7. Tư duy thiết kế

Chi tiết chương trình :

A. DO - Documentation

 • Quy trình phát triển dự án
 • Quy trình phát triển Agile-Scrum
 • Thực hành phát triển một dự án dùng Scrum
 • Sử dụng Tools quản lý công việc
 • Sử dụng Tools quản lý mã nguồn
 • Tài liệu dự án - Thiết kế chi tiết
 • Tài liệu kiểm thử dự án
 • Tài liệu coding convention, best practice, checklist

B. RP - Real Project Training

 • Tiếp nhận dự án, xây dựng tài liệu 
 • Lên kế hoạch phát triển theo scrum, WBS
 • Thiết kế DB, Cấu trúc dự án
 • Triển khai dự án hàng tuần theo scrum
 • Fixbug - testing, tool kiểm thử
 • Teamworking
 • Build lên host
 • Trỏ domain
 • Release note
 

Các dịch vụ đào tạo


HVIT Clan cung cấp các dịch vụ đào tạo phù hợp cho từng đối tượng khách hàng

Fullstack Web .Net từ số 0

 • Học 6 nội dung chắt lọc trong 2-3 tháng:

  1. Lập trình C
  2. Lập trình C# OOP
  3. SQL Server & Entity Framework Core
  4. HTML/CSS/JS
  5. JS Framework(Vue/Angular)
  6. Web API/MVC.NET
 • Lịch học tự chọn cho phù hợp cá nhân
 • Học phí tùy chọn theo hệ học:
 • price
 • Xem chi tiết
Ghi danh

Fullstack Web Java từ số 0

 • Học 6 nội dung chắt lọc trong 2-3 tháng:

  1. Lập trình C
  2. Lập trình Java OOP
  3. MySql & JPA
  4. HTML/CSS/JS
  5. JS Framework(Vue/Angular)
  6. Spring MVC
 • Lịch học tự chọn cho phù hợp cá nhân
 • Học phí tùy chọn theo hệ học:
 • price
 • Xem chi tiết
Ghi danh

Fullstack Web PHP từ số 0

 • Học 6 nội dung chắt lọc trong 2-3 tháng:

  1. Lập trình C
  2. Lập trình PHP OOP
  3. MySql & Eloquent
  4. HTML/CSS/JS
  5. JS Framework(Vue/Angular)
  6. Laravel
 • Lịch học tự chọn cho phù hợp cá nhân
 • Học phí tùy chọn theo hệ học:
 • price
 • Xem chi tiết
Ghi danh

Đăng ký ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi

Đăng ký ngay bạn sẽ được tư vấn lộ trình học tập miễn phí.

Đặc biệt bạn sẽ nhận được một khóa học lập trình C miễn phí

Ghi danh khóa học

Đăng ký học