Fresher Tester

 • 212 Học viên

Khóa học này dành cho ai?

Sinh viên các trường Đại học, các bạn mới ra trường, các bạn muốn chuyển ngành sang IT

Bạn sẽ học được gì ở khóa học này?

Giúp bạn xin việc và tham gia vào các dự án thật với vai trò Kiểm thử nhanh chóng và thành công

Nội dung khóa học

Buổi 1

 • Khái niệm cơ bản về kiểm thử   
 • Nguyên lý kiểm thử       
 • Quy trình kiểm thử        
 • Các cấp độ kiểm thử      
 • Các kiểu kiểm thử          
 • Mô hình phát triển phần mềm  
 • Giao bài tập lý thuyết (Tiếng Anh, theo chuẩn quốc tế)   

Buổi 2   

 • Kỹ thuật kiểm thử tĩnh  
 • Kỹ thuật kiểm thử động: Hộp đen, hộp trắng, kiểm thử dựa trên kinh nghiệm
 • Giới thiệu phần mềm thực hành
 • Chữa và giao bài tập lý thuyết (Tiếng Anh, theo chuẩn quốc tế)   

Buổi 3   

 • Giới thiệu các biểu mẫu kiểm thử (Test plan, Test design, Test case …)             
 • Giới thiệu những trường hợp kiểm thử chung, cơ bản (Common test cases) với các loại dữ liệu đầu vào          
 • Tạo kế hoạch kiểm thử 
 • Áp dụng các kỹ thuật vào thiết kế kiểm thử (Tạo Test design)      

Buổi 4   

 • Xem xét và chỉnh sửa Test Design, nâng cao chất lượng Test Design             
 • Hướng dẫn cơ bản về test case 

Buổi 5   

 • Áp dụng các kỹ thuật vào việc tạo test case cho dự án Web         

Buổi 6   

 • Xem xét, chỉnh sửa, hướng dẫn nâng cao chất lượng và độ bao phủ của test case            
 • Hướng dẫn chuyển Test design/test case sang tiếng Anh

Buổi 7   

 • Hướng dẫn những trường hợp test bảo mật cơ bản        
 • Bài tập: bổ sung test case về test bảo mật           

Buổi 8   

 • Giới thiệu các công cụ kiểm thử: công cụ quản lý lỗi, công cụ quản lý công việc           
 • Thực hành chạy test case và log bug       

Buổi 9   

 • Hướng dẫn kiểm thử ứng dụng trên Desktop     
 • Hướng dẫn kiểm thử ứng dụng trên Mobile        
 • Nghiên cứu và xem xét tài liệu SRS và tạo test design      

Buổi 10

 • Giới thiệu và thực hành với dự án test App         
 • Tạo test  case và execute            

Buổi 11

 • Giới thiệu cài đặt CSDL SQL        
 • Hướng dẫn cơ bản về CSDL        

Buổi 12

 • Giới thiệu và thực hành với API testing  
 • Giới thiệu và thực hành test hiệu năng với Jmetter  

Buổi 13

 • Giới thiệu và thực hành với dự án test Game trên Mobile            

Buổi 14

 • Làm bài kiểm tra cuối khóa        
 • Chữa bài kiểm tra, các bài về nhà, giải đáp các thắc mắc
 • Hướng dẫn kỹ năng mềm, hỗ trợ sơ yếu lý lịch và chuẩn bị phỏng vấn             

Giảng viên

Bảng giá và quyền lợi

Khai giảng hàng tuần vào 14h chiều T7 và CN

 • Fresher Tester - Manual (2 tháng) - 2.500.000 VNĐ
 • Fresher Tester - Automation (2 tháng) - 4.000.000 VNĐ
 • Fresher Tester - Full stack - 5.000.000 VNĐ
 • Giảm 1.500.000 học phí khi học cả khóa Manual + Automation
Ảnh đại diện

Khóa học bao gồm

 • Môn học 12
 • Thời gian học ~ 8 tuần
 • Học viên 212
 • Thi chứng chỉ Không