ISTQB Advanced TA&TTA

  • 52 Học viên

Khóa học này dành cho ai?

Các bạn đã có kinh nghiệm làm việc >3 năm, muốn nâng cao kiến thức, lấy chứng chỉ Advanced

Bạn sẽ học được gì ở khóa học này?

Lấy chứng chỉ Advanced

Mô tả khóa học

  • Khóa học dành cho các bạn muốn chuyên sâu về các kỹ thuật kiểm thử nâng cao hộp đen, trở thành nhà phân tích kiểm thử xuất sắc
  • Khóa học phù hợp với các bạn muốn hiểu sâu hơn các kỹ thuật kiểm thử nâng cao hộp trắng, hiểu sâu hơn mối quan hệ giữa lập trình và kiểm thử, đưa công việc lên một tầm cao mới
  • ISTQB Advanced module Test Analyst và Technical Test Analyst là các chứng chỉ quan trọng trong tuyển dụng senior tester, test leader

Nội dung khóa học

 

Nội dung

         

Thời lượng

 

Phần 1: Test Analyst

         

1

Chương 1: Công việc của TA trong quy trình kiểm thử

2

 
 

Làm bài luyện tình huống chương 1

       

2

Chương 2: Công việc của TA trong Risk-Based Testing

2

 
 

Làm bài luyện tình huống chương 2

       

3

Chương 3: Kỹ thuật kiểm thử

     

3

 
 

Làm bài luyện tình huống chương 3

       

4

Chương 4: Đặc điểm chất lượng phần mềm

 

2

 
 

Làm bài luyện tình huống chương 4

       

5

Chương 5: Kỹ thuật Review

     

2

 
 

Làm bài luyện tình huống chương 5

       

6

Chương 6: Công cụ kiểm thử

     

2

 
 

Làm bài luyện tình huống chương 6

       

7

Chữa chi tiết các bộ đề thi thử

     

7

 
 

Phần 2: Technical Test Analyst

         

8

Chương 1: Công việc của TTA trong quy trình kiểm thử

2

 
 

Làm bài luyện tình huống chương 1

       

9

Chương 2: Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng

   

3

 
 

Làm bài luyện tình huống chương 2

       

10

Chương 3: Kỹ thuật phân tích

     

2

 
 

Làm bài luyện tình huống chương 3

       

11

Chương 4: Đặc điểm chất lượng cho Technical Testing

2

 
 

Làm bài luyện tình huống chương 4

       

12

Chương 5: Kỹ thuật Review

     

2

 
 

Làm bài luyện tình huống chương 5

       

13

Chương 6: Công cụ kiểm thử

     

2

 
 

Làm bài luyện tình huống chương 6

       

14

Chữa chi tiết các bộ đề thi thử

     

7

 

Giảng viên

Bảng giá và quyền lợi

Khai giảng hàng tuần vào 14h chiều T7 và CN

  • ISTQB Advanced Level: Module TA + TTA (2,5 tháng) - 3.500.000 VNĐ
Ảnh đại diện

Khóa học bao gồm

  • Môn học 1
  • Thời gian học ~ 8 tuần
  • Học viên 52
  • Thi chứng chỉ