ISTQB Advanced - TM

  • 52 Học viên

Khóa học này dành cho ai?

Các bạn đã có kinh nghiệm làm việc >3 năm, muốn nâng cao kiến thức, lấy chứng chỉ Advanced

Bạn sẽ học được gì ở khóa học này?

Thi chứng chỉ quốc tế ISTQB mức Advanced

Mô tả khóa học

Chi tiết chương trình cho module Test manager: Các bạn muốn nâng cao kỹ năng quản lý kiểm thử: Module TM tập trung vào các lĩnh vực quan trọng cần thiết để quản lý kiểm thử thành công và xử lý tình huống chuyên nghiệp trong vai trò quản lý kiểm thử

ISTQB Advanced module Test manager là một chứng chỉ quan trọng trong tuyển dụng senior tester, test leader

Nội dung khóa học

 

Nội dung

         

Thời lượng

1

Chương 1: Quy trình kiểm thử

     

3

 

Làm bài luyện tình huống chương 1

     

2

Chương 2: Quản lý kiểm thử

     

6

 

Làm bài luyện tình huống chương 2

     

3

Chương 3: Kỹ thuật review

     

3

 

Làm bài luyện tình huống chương 3

     

4

Chương 4: Quản lý lỗi

     

3

 

Làm bài luyện tình huống chương 4

     

5

Chương 5: Cải tiến quy trình kiểm thử

   

3

 

Làm bài luyện tình huống chương 5

     

6

Chương 6: Công cụ kiểm thử

     

3

 

Làm bài luyện tình huống chương 6

     

7

Chương 7: Kỹ năng mềm

     

3

 

Làm bài luyện tình huống chương 7

     

8

Chữa chi tiết các bộ đề thi thử

     

16

               

 

Giảng viên

Bảng giá và quyền lợi

Khai giảng hàng tuần vào 14h chiều T7 và CN

  • ISTQB Advanced Level: Module TM (2,5 tháng) - 3.500.000 VNĐ
Ảnh đại diện

Khóa học bao gồm

  • Môn học 1
  • Thời gian học ~ 8 tuần
  • Học viên 52
  • Thi chứng chỉ