ISTQB Foundation

  • 50 Học viên

Khóa học này dành cho ai?

Các bạn đã đi làm và muốn nâng cao kiến thức, lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB Foundation. Các bạn muốn có tiền đề lấy các chứng chỉ chuyên nghiệp khác ngành Kiểm thử: Advanced level, Agile tester, Gamebling industry tester, Mobile application testing, Performance testing, Automotive software tester...

Bạn sẽ học được gì ở khóa học này?

Cam kết tỷ lệ đỗ > 90%, miễn phí học lại

Nội dung khóa học

 

Nội dung

         

Thời lượng

1

Chương 1: Khái niệm cơ bản về kiểm thử

   

2

 
 

Làm bài luyện chương 1

         

2

Chương 2: Kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm

2

 
 

Làm bài luyện chương 2

         

3

Chương 3: Kiểm thử tĩnh

     

2

 
 

Làm bài luyện chương 3

         

4

Chương 4 phần 1: Kiểm thử hộp đen

   

2

 
 

Làm bài luyện chương 4 phần 1

       

5

Chương 4 phần 2: Kiểm thử hộp trắng

   

2

 
 

Làm bài luyện chương 4 phần 2

       

6

Chương 5: Quản lý kiểm thử

     

2

 
 

Làm bài luyện chương 5

         

7

Chương 6: Công cụ kiểm thử

     

2

 
 

Làm bài luyện chương 6

         

8

Chữa các đề luyện tổng hợp các chương

   

3

 

9

Chữa chi tiết các bộ đề thi thử, củng cố lý thuyết

 

17

 

             

Giảng viên

Bảng giá và quyền lợi

Khai giảng hàng tuần vào 14h chiều T7 và CN

  • ISTQB Foundation Level (2 tháng) - 2.700.000 VNĐ
Ảnh đại diện

Khóa học bao gồm

  • Môn học 1
  • Thời gian học ~ 8 tuần
  • Học viên 50
  • Thi chứng chỉ